Reklama

Wiara

Elementarz biblijny

Świątynia Boga Jakuba

Niedziela Ogólnopolska 48/2022, str. 17

Grażyna Kołek

Wizja proroctwa z Księgi Izajasza (Iz 2, 1-5) niesie nadzieję i odnosi się do jedynej osoby, dzięki której staje się rzeczywistością – do Mesjasza. Jedność i pokój wszystkich ludzi są możliwe tam, gdzie króluje Bóg.

„Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór” – mówi Izajasz. Jerozolima znajduje się na wzniesieniu, a miejsce, w którym była świątynia, jest jej najwyższym punktem. Do Jerozolimy trzeba iść w górę. Tak jest i dzisiaj – tego mogą doświadczyć pielgrzymi w Ziemi Świętej. Izajasz mówi jeszcze więcej. W czasach ostatecznych ta góra będzie jeszcze większa, a świątynia będzie jeszcze wyżej. Wszyscy będą mogli zobaczyć jej wspaniałość.

„Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą”. Zbawienie stanie się dostępne nie tylko dla ludu wybranego – Izraela, ale i dla ludzi z innych narodów. Izajasz nazywa ich najpierw goyim, czyli poganami, lecz zaraz potem mówi o ludach, używając tego samego słowa, którym określa się lud wybrany. W Bożym świetle poganie stają się nowym ludem wybranym. Święty Piotr tak napisał do ochrzczonych: „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, (...) którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym” (1 P 2, 9-10).

Izajasz widzi liczne narody, które „płyną” do świątyni Pańskiej. Możliwe, że jest to obraz zainspirowany żydowskim Świętem Namiotów (Sukot). To radosne święto, w którym dziękuje się Bogu za Jego dary. Wtedy tłumnie przybywali do świątyni pielgrzymi – można powiedzieć, że do Jerozolimy wpływała rzeka ludzi. W wizji mesjańskiej są to ludzie „z każdego narodu, wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7, 9).

Te ludy rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba!”. Bóg przyciąga ludzi, ale nie odbiera im wolnej woli. Ich przyjście zależy od ich własnych decyzji. Bóg okazuje swoją dobroć i chwałę, chce obdarzyć każdego błogosławieństwem i łaską, jednak czeka na odpowiedź ludzi. Co więcej, możemy sobie wzajemnie pomagać w drodze do Boga. Ludzie w tym opisie zachęcają się wzajemnie, mówiąc: „Chodźcie!”.

Reklama

Wizja Izajasza wypełnia się w Mesjaszu – Jezusie Chrystusie. On jest Słowem, Światłością świata i Księciem pokoju. To dzięki Niemu mamy przystęp do Boga Ojca. Wizja Izajasza spełnia się na wszystkich, chociaż nie są z narodu wybranego w rozumieniu Starego Testamentu. W wizji Izajasza goyim, nie-lud, w Mesjaszu – Jezusie Chrystusie staje się ludem Bożym.

„Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny”. Mesjasz jest źródłem pokoju. Pokój, który nam daje, nie jest taki, jak daje świat. Prawdziwy pokój jest znakiem panowania Boga. Jeśli wśród ludzi króluje Bóg, nie ma wojen i konfliktów, bo relacje są budowane przez łaskę.

2022-11-22 14:16

Wybrane dla Ciebie

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

2023-01-02 14:58

Karol Porwich/Niedziela

Rozważania do Ewangelii Mk 3, 31-35.

Więcej ...

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące egzorcystów

Bp Andrzej Czaja

BP KEP

Bp Andrzej Czaja

Jego celem będzie przygotowywanie do posługi duchowej na wielu poziomach, także w różnorodnych wspólnotach religijnych.

Więcej ...

Śląskie/ Chasydzi będą modlić się przy grobie słynnego cadyka z Lelowa

2023-01-27 07:41
Zdjęcie ilustracyjne

Karol Porwich/Niedziela

Zdjęcie ilustracyjne

Chasydzi z wielu krajów świata, jak co roku, przybyli do kilkutysięcznego Lelowa k. Częstochowy, by w rocznicę śmierci sławnego cadyka Dawida Bidermana modlić się przy jego grobie. Zgodnie z tradycją modlitwom będą towarzyszyć tańce i śpiewanie psalmów.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Wiara

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Jezu, wiem, że jesteś ze mną i obdarzyłeś mnie...

Wiara

Jezu, wiem, że jesteś ze mną i obdarzyłeś mnie...

Leon Knabit OSB: Młodość to nie wiek, ale stan ducha

Kościół

Leon Knabit OSB: Młodość to nie wiek, ale stan ducha

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Wiara

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

List abp. Wacława Depo do wiernych ws. ks. Daniela Galusa

Kościół

List abp. Wacława Depo do wiernych ws. ks. Daniela Galusa

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Kościół

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Papież zatwierdził sześć dekretów beatyfikacyjnych

Kościół

Papież zatwierdził sześć dekretów beatyfikacyjnych

Benedykt XVI po raz ostatni o interkomunii w Niemczech

Watykan

Benedykt XVI po raz ostatni o interkomunii w Niemczech

Quiz: Sprawdź swoją wiedzę o Piśmie Świętym

Kościół

Quiz: Sprawdź swoją wiedzę o Piśmie Świętym